سرویس ارسال اکسپرس

ارسال رایگان بالای 500 هزار تومان

پشتیبانی: info@pardiskherad.com​​​​​​​
پیگیری سفارش: 02166975688
۰
سبد خرید

بزرگترین حراج آنلاین رو از دست نده!

​فروشگاه آنلاین کتاب

خانه | محصولات | مشخصات محصول

قانون ده برابر؛ تنها تفاوت بیـن مـوفقیـت و شکســت

۲۰۰,۰۰۰ تومان

احتمــاال وقتــی ایــن کتــاب را برداشــتهاید بــا دیدنــش تعجــب کردهایــد، »قانــون دهبرابــر دقیقــا چیســت؟ چــه کمکــی بــه مــن میکنــد؟«. قانــون دهبرابــر جــام مقــدس کسانیســت کــه موفقیــت میخواهنــد. جــدی میگویــم. میشــود گفــت، اگــر هــدف و مقصــودی داشــته باشــید، ایــن قانـون همـان اسـت کـه دنبالـش هسـتید! قانـون دهبرابر سـطح مناسـبی بـرای تـاش و افکارتـان تعییـن میکند کــه تضمینکننــدهی موفقیــت اســت و ایــن اطمینــان را خواهــد داد کــه در کل زندگــی و حرفهتــان در همیــن ســطح ادامــه میدهیــد. قانــون دهبرابــر حتــی ترسهــا را برطــرف میکنــد، شــجاعت و اعتمادبهنفستــان را بیشتــر میکنــد، تاخیرهــا و سســتیها را از بیــن میبــرد و حــس هدفمنــدی بــه شــما میدهــد تــا زندگــی، رویاهــا و اهدافتــان را احیــا کنیــد. قانــون دهبرابــر تنهــا اصلیســت کــه همــهی افــراد موفــق ممتــاز در موفقیتآمیزتریــن مقاطــع زندگیشــان از آن اســتفاده میکننــد. صرفنظــر از شـیوهی تعریـف موفقیـت، ایـن کتـاب نشـان میدهـد چطــور از تحقــق موفقیــت )و هــر رویایــی در هــر وضعیــت اقتصــادی( مطمئــن شــوید.

افزودن به سبد خرید
  • مشخصات محصول
  • نظرات
سبد خرید

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش